Long, short or cash, thats the question...

Strategi

 

Investeringsstrategi:
  Enten long, short eller kontant, alt etter hva som virker mest fornuftig.
  Maksimum avkastning skal oppnås ved hjelp av gearing, timing og korrekt posisjonering.

Mål:
  Oppnå bedre prosentvis avkastning enn Osebx.

Hvordan?
  Det fins et rikt antall metoder tilgjengelig for å prøve å forutsi markedet, og de fleste er det skrevet bøker om. Det går også an å følge med i aviser, på TV, internett og prøve å plukke opp signaler derfra. Mye informasjon er lett tilgjengelig i mange kanaler.

Våre anbefalinger er basert på egne vurderinger og erfaringer i aksjemarkedet.Vi prøver å finne svarene i statistikk og sannsynlighetsberegning. Det finnes muligens et begrep som kan definere denne metoden, men vi har ikke klart å finne hvilken. Det viktigste er at det funker over tid.

Det er selvsagt en umulig oppgave å bare plukke vinnere hele tiden, og tap kan ikke unngås. Det viktige er hvor mye en taper på dårlige inveseringer og hvor mye en tjener på de gode.